ZP/CZD/98/19 Dostawa zestawów do podaży diet

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich
 • Telefon/fax: tel. +48228151024 , fax. +48228151015
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
  Al. Dzieci Polskich 20
  04-730 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48228151024, fax. +48228151015
  REGON: 00055796100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czd.pl w zakładce zamówienia publiczne i konkursy - Postępowa krajowe (o wartości poniżej 221 000euro)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/CZD/98/19 Dostawa zestawów do podaży diet
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa zestawów do podaży diet w ilościach określonych w formularzu cenowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną