Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo w ramach realizacji Projektu pn.: „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-045 Warszawa, Kolska
 • Telefon/fax: tel. 223 808 200 , fax. 22 3808201,3808391
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy
  Kolska 12
  01-045 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223 808 200, fax. 22 3808201,3808391
  REGON: 10464542000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo w ramach realizacji Projektu pn.: „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo w ramach realizacji Projektu pn.: „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”: 1) Plakat – 500 szt. 2) Ulotka - 1 000 szt. 3) Teczka – 500 szt. 4) Długopis – 1 000 szt. 5) Podkładka pod mysz – 325 szt. 6) Pendrive – 600 szt. 7) Notes – 1 000 szt. 8) Roll-up – 3 szt. 9) Torba – 350 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną