Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-548 Warszawa, Krucza
 • Telefon/fax: tel. 22 3750575 , fax. 22 3750501
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy
  Krucza 5/11D
  00-548 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3750575, fax. 22 3750501
  REGON: 00124070000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ios.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. 2. Zamówienie składa się z dwóch części: 1) Część 1 - zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach laboratoryjnych w budynku Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Kolektorskiej 4 w Warszawie, 2) Część 2 - zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie. 3. W zakresie realizacji przedmiotu Wykonawca zobowiązany jest do następującego zakresu świadczeń: 1) usługi wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej, 2) uzyskania akceptacji projektu przez Zamawiającego, 3) wykonania robót budowlanych, 4) konserwacji wykonanych urządzeń w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Pozostałe wymagania, zgodnie z SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną