Zapewnienie prawidłowego i wymaganego działania sprzętu drukującego A3/A4 znajdującego się w Urzędzie Dzielnicy Targówek poprzez dostarczanie wszelkich materiałów eksploatacyjnych z wyjątkiem papieru wraz ze świadczeniem kompleksowych usług serwisowych”

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-983 Warszawa, Ludwika Kondratowicza
 • Telefon/fax: tel. 22 4438701, 22 4438696, , fax. 22 325 54 68
 • Data zamieszczenia: 2019-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
  Ludwika Kondratowicza 20
  00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4438701, 22 4438696, , fax. 22 325 54 68
  REGON: 15259663001150
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowek.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie prawidłowego i wymaganego działania sprzętu drukującego A3/A4 znajdującego się w Urzędzie Dzielnicy Targówek poprzez dostarczanie wszelkich materiałów eksploatacyjnych z wyjątkiem papieru wraz ze świadczeniem kompleksowych usług serwisowych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zapewnienie prawidłowego i wymaganego działania sprzętu drukującego A3/A4 znajdującego się w Urzędzie Dzielnicy Targówek wyszczególnionego w załączniku nr 1a i 1b poprzez dostarczania wszelkich materiałów eksploatacyjnych z wyjątkiem papieru wraz ze świadczeniem kompleksowych usług serwisowych (naprawy, konserwacje, regulacje).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną