Zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla posiadanej przez PARP infrastruktury serwerowej (2 części zamówienia)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-834 Warszawa, Pańska
 • Telefon/fax: tel. (022) 432 80 80 , fax. (022) 432 86 20
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Pańska 81
  00-834 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20
  REGON: 17181095000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla posiadanej przez PARP infrastruktury serwerowej (2 części zamówienia)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług wsparcia technicznego i gwarancji producenta na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązującego okresu gwarancji i wsparcia dla posiadanej przez PARP infrastruktury serwerowej wyszczególnionej w tabelach znajdujących się w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ: a) Część 1: dla sprzętu firmy Dell, wyszczególnionego w tabelach 1a i 1b; b) Część 2: dla sprzętu Fujitsu, wyszczególnionego w tabeli 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną