Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-580 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha
 • Telefon/fax: tel. 022 523 99 10 , fax. 022 523 81 19
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 523 99 10, fax. 022 523 81 19
  REGON: 00017791600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zamowienia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych MSZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych MSZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną