Zakup wraz z dostawą oleju silnikowego, z przeznaczeniem do statków powietrznych typu: Eurocopter EC135P2+, Eurocopter EC135P3, Piaggio P.180 Avanti/Avanti II

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-934 Warszawa, ul. Księżycowa
 • Telefon/fax: tel. + 48 22 22 99 931 , fax. +48 22 22 99 933
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
  ul. Księżycowa 5
  01-934 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. + 48 22 22 99 931, fax. +48 22 22 99 933
  REGON: 16321074000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpr.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą oleju silnikowego, z przeznaczeniem do statków powietrznych typu: Eurocopter EC135P2+, Eurocopter EC135P3, Piaggio P.180 Avanti/Avanti II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju silnikowego z przeznaczeniem do statków powietrznych typu: Eurocopter EC135P2+, Eurocopter EC135P3, Piaggio P.180 Avanti/Avanti II. Dostawa realizowana będzie zgodnie z zasadą DDP (ang. „Delivered Duty Paid”) wg Incoterms 2010. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09211000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną