zakup i sukcesywna dostawa wiskoelastyków, płynów do irygacji wewnatrzgałkowej, barwników

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-507 Warszawa, ul. Wołoska
 • Telefon/fax: tel. 22 508 18 09, , fax. 22 845 64 57
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  ul. Wołoska 137
  02-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 508 18 09, , fax. 22 845 64 57
  REGON: 64726510000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cskmswia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i sukcesywna dostawa wiskoelastyków, płynów do irygacji wewnatrzgałkowej, barwników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup i sukcesywna dostawa wiskoelastyków, płynów do irygacji wewnatrzgałkowej, barwników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33662100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną