ZAKUP I DOSTAWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I MROŻONEK

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-315 Warszawa, ul. Karowa
 • Telefon/fax: tel. 225 966 160 , fax. 022 5966474, 8279354
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
  ul. Karowa 2
  00-315 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 966 160, fax. 022 5966474, 8279354
  REGON: 13722290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalkarowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I MROŻONEK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy produktów spożywczych i mrożonek w podziale na następujące części: PAKIET 1 – ARTYKUŁY SYPKIE PAKIET 2 – ZUPY, SOSY, MIESZANKI PRZYPRAW PAKIET 3 – WARZYWA I OWOCE PRZETWORZONE PAKIET 4 – WARZYWA I OWOCE MROŻONE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną