Zakup i dostawa wagi osobowej ze wzrostownikiem oraz funkcją BMI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-125 Warszawa, ul. Milenijna
 • Telefon/fax: tel. 22 5193391 , fax. 22 5193375
 • Data zamieszczenia: 2019-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
  ul. Milenijna 4
  03-125 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5193391, fax. 22 5193375
  REGON: 16292906000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbialoleka.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka ul. Milenijna 4 03-125 Warszawa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wagi osobowej ze wzrostownikiem oraz funkcją BMI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wagi osobowej ze wzrostownikiem oraz funkcja BMI w ramach programu pn. Program wczesnego wykrye=wania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia " na terenie dzielnicy Białołęka/
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38311000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną