Zakup i dostawa materiałów szewnych i systemów implantacyjnych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz do leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-189 Warszawa, Inflancka
 • Telefon/fax: tel. 22 697 31 10, , fax. 22 697 31 11
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
  Inflancka 6
  00-189 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 697 31 10, , fax. 22 697 31 11
  REGON: 13003050000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipzp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów szewnych i systemów implantacyjnych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz do leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych dla Szpitala na zasadach określonych niniejszą SIWZ. Szczegółowy wykaz materiałów szewnych i systemów implantacyjnych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz do leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego zawiera formularz asortymentowo – cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów szewnych w podziale na następujące części : Część 1 – Materiały szewne Część 2 – Materiały szewne Część 3 – Maretiały uroginekologiczne (1) Część 4 – Maretiały uroginekologiczne (2) Część 5 - Maretiały uroginekologiczne (3)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną