Zakup fabrycznie nowej łodzi inspekcyjno-pomiarowej wraz z wyposażeniem techniczno-eksploatacyjnym i przyczepą podłodziową

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 22 37 20 273, , fax. +48 22 37 20 290
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 37 20 273, , fax. +48 22 37 20 290
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wody.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup fabrycznie nowej łodzi inspekcyjno-pomiarowej wraz z wyposażeniem techniczno-eksploatacyjnym i przyczepą podłodziową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej łodzi inspekcyjno-pomiarowej wraz z wyposażeniem techniczno-eksploatacyjnym i przyczepą podłodziową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34521000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną