Zakup abonamentu rozwiązania informatycznego obejmującego zintegrowane składniki „Monitoring mediów” i „Platforma komunikacyjno-dystrybucyjna”

Polska Agencja Prasowa S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polska Agencja Prasowa S.A.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-502 Warszawa, ul. Bracka
 • Telefon/fax: tel. 0-22 5092222; 0601318047 , fax. 5092428
 • Data zamieszczenia: 2019-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Prasowa S.A.
  ul. Bracka 6/8
  00-502 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 5092222; 0601318047, fax. 5092428
  REGON: 01289043800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup abonamentu rozwiązania informatycznego obejmującego zintegrowane składniki „Monitoring mediów” i „Platforma komunikacyjno-dystrybucyjna”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup abonamentu rozwiązania informatycznego obejmującego zintegrowane składniki „Monitoring mediów” i „Platforma komunikacyjno-dystrybucyjna”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72300000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną