Zakup 2 sztuk samochodów osobowych z napędem 4x4 na potrzeby Oddziałów Regionalnych KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 022 5926420, 5926590 , fax. 225 926 663
 • Data zamieszczenia: 2019-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala
  Al. Niepodległości 190
  00-608 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5926420, 5926590, fax. 225 926 663
  REGON: 12513262000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 2 sztuk samochodów osobowych z napędem 4x4 na potrzeby Oddziałów Regionalnych KRUS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 szt. samochodów osobowych z napędem 4x4, fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2019 r., spełniających wymogi i parametry techniczno-eksploatacyjne określone w Rozdziale II SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, na potrzeby Oddziałów Regionalnych KRUS. Samochody muszą być tej samej marki, modelu, typu nadwozia. Charakterystykę samochodów określa – Rozdział II SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną