Wywóz nieczystości stałych z Inspektoratów ZUS w Legionowie, Otwocku i Wołominie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-829 Warszawa, Podskarbińska
 • Telefon/fax: tel. 22 590 28 13, , fax. 22 590 21 07
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie
  Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 590 28 13, , fax. 22 590 21 07
  REGON: 17756000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz nieczystości stałych z Inspektoratów ZUS w Legionowie, Otwocku i Wołominie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych (odpady komunalne zmieszane oraz odpady segregowane suche) z posesji: Część I Archiwum Zakładowe ZUS w Legionowie przy ulicy Piłsudskiego 43B, Inspektorat II Oddziału ZUS w Legionowie przy ulicy Słowackiego 20. Część II Inspektorat II Oddziału ZUS w Otwocku przy ulicy Poniatowskiego 17, Część III Inspektorat II Oddziału ZUS w Wołominie przy ulicy Reja 20.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną