Wymiana zamknięcia remontowego jazu SW Dąbie w ramach zadania. „Wykonanie naprawy betonów lewego przyczółka i filarów jazu. 2. Usunięcie klawiszujących płyt w stanowisku górnym jazu, uzupełnienie i dogęszczenie podłoża i odbudowa płyt. 3. Naprawa betonów pod ścianką szczelną i połączenia betonów ze ścianką szczelną, oraz okuć przęsła w stanowisku górnym jazu. 4. Uzupełnienie pod wodą płyty po lewej stronie poszuru i wykonanie warstwy powierzchniowej 5. Naprawa ubezpieczeń awanportu górnego śluzy. Etap I – obejmujący pkt 2 i 3” (Stopień Wodny Dąbie)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 (12) 62 84 130 , fax. +48 (12) 42 32 153
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (12) 62 84 130, fax. +48 (12) 42 32 153
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. wodypolskie.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana zamknięcia remontowego jazu SW Dąbie w ramach zadania. „Wykonanie naprawy betonów lewego przyczółka i filarów jazu. 2. Usunięcie klawiszujących płyt w stanowisku górnym jazu, uzupełnienie i dogęszczenie podłoża i odbudowa płyt. 3. Naprawa betonów pod ścianką szczelną i połączenia betonów ze ścianką szczelną, oraz okuć przęsła w stanowisku górnym jazu. 4. Uzupełnienie pod wodą płyty po lewej stronie poszuru i wykonanie warstwy powierzchniowej 5. Naprawa ubezpieczeń awanportu górnego śluzy. Etap I – obejmujący pkt 2 i 3” (Stopień Wodny Dąbie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana zamknięcia remontowego jazu SW Dąbie Czynności, które wykonawca będzie realizował w ramach przedmiotu zamówienia: 1) Organizacja placu budowy i organizacja zaplecza (wynajęcie, urządzenie, oświetlenie, ogrodzenie i likwidacja zaplecza po skończeniu robót), 2) Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymogów BHP, 3) Ochrona przed kradzieżą lub zniszczeniem wykonanych robót, 4) Ochrona robót przed działaniem wody, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. 5) Ujęcie i wywóz powstałych odpadów, 6) Doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia, 7) Transport materiałów na teren robót, 8) Uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac, 9) Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej edytowalnej na CD (tekst w formacie DOC, rysunki w formacie pdf). Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie wymagane certyfikaty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną