Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnym lokalu użytkowym w budynku przy ulicy Zagórnej 6/8 w Warszawie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów
 • Telefon/fax: tel. 22 3366126 , fax. 22 3366192
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
  ul. Szwoleżerów 5
  00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3366126, fax. 22 3366192
  REGON: 01254763400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnym lokalu użytkowym w budynku przy ulicy Zagórnej 6/8 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnym lokalu użytkowym w budynku przy ulicy Zagórnej 6/8 w Warszawie. Wykucie z muru ościeżnic stalowych, demontaż i montaż nowych okien i drzwi wraz z obróbką obsadzenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną