Wymiana podłóg w Zespole Szkół im. Michała konarskiego przy ul. Okopowej 55a w Warszawie - roboty budowlane - II piętro

Zespół Szkół im. M. Konarskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół im. M. Konarskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-043 Warszawa, ul. Okopowa
 • Telefon/fax: tel. 228 386 061 , fax. 228 387 578
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. M. Konarskiego
  ul. Okopowa
  01-043 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 386 061, fax. 228 387 578
  REGON: 18903200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.konar.info/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana podłóg w Zespole Szkół im. Michała konarskiego przy ul. Okopowej 55a w Warszawie - roboty budowlane - II piętro
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja korytarza II piętra w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego, zakres robót obejmuje: - rozbiórkę klepki (544,67m2) z oderwaniem cokołów i utylizacją - neutralizację subitu i oczyszczenie ślepej podłogi - położenie płyt OSB grubości 18 mm - położenie nowej posadzki z parkietu dębowego 21x70x420mm klasa minimum II wraz z cokołami - cyklinowanie (szpachle, lakiery podkładowe, lakiery nawierzchniowe 2 warstwy - lakierowanie dodatkową warstwą wykończeniową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną