Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy
 • Telefon/fax: tel. +48 22 4431400 , fax. +48 22 4431402
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  Pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 4431400, fax. +48 22 4431402
  REGON: 01525964000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych i nieuwierzytelnionych, z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz dokonywanie weryfikacji tekstów obcojęzycznych, powierzonych przez Zamawiającego w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji określa Wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik nr 8A do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie tłumaczeń ustnych konsekutywnych (następczych) i symultanicznych (równoczesnych) - kabinowych z użyciem kabin i niezbędnego osprzętu, bądź bez użycia kabin z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji określa Wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik nr 8B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną