Wykonywanie konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego
 • Telefon/fax: tel. 224 502 284 , fax. 224 502 236
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Madalińskiego 25
  02-544 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 502 284, fax. 224 502 236
  REGON: 12045743000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmadalinskiego.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej firmy Klimor oraz klimatyzacji typu Split i Multisplit firm Daikin, Fujitsu, LG i Mitsubishi będącej na wyposażeniu Szpitala. Instalacje i urządzenia objęte konserwacją i przeglądami znajdują się na 6 kondygnacjach w budynku A1, na 7 kondygnacjach w budynku A2 oraz w budynku technicznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną