Wykonanie usług geodezyjnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych według stanu na 31.12.1998 r. pod drogi publiczne

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna
 • Telefon/fax: tel. 22 55 89 000 , fax. 228 909 211
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Chmielna 120
  00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 89 000, fax. 228 909 211
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług geodezyjnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych według stanu na 31.12.1998 r. pod drogi publiczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości położonych w pasie dróg publicznych z uwzględnieniem: ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, po. 872 ze zm.) – dalej pwurap, ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 poz. 725 ze zm.) – dalej pgik, ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) – dalej uodp ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) – dalej ugn poprzez wykonanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne według stanu na dzień 31.12.1998 r. wraz z dokumentacją formalno – prawną. Opis części: Część 1 Wykonanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne według stanu na dzień 31.12.1998 r. wraz z dokumentacją formalno – prawną dla nieruchomości stanowiących część ulicy: Dzielnica Białołęka, Targówek, Bielany, Żoliborz 1. ul. Kąty Grodziskie - 65 działek 2. ul. Płochocińska –11 działek 3. ul. Mehoffera – 7 działek 4. ul. Klasyków – 1 działka 5. ul. Świderska –2 działki Część 2 Wykonanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne według stanu na dzień 31.12.1998 r. wraz z dokumentacją formalno – prawną dla nieruchomości stanowiących część ulicy: Dzielnica Wawer, Mokotów 1. ul. Szpotańskiego - 3 działki. 2. ul. Wydawnicza - 9 działek. 3. ul. Kaczeńca - 7 działek. 4. ul. Kościuszkowców - 4 działek. 5. ul. Patriotów - 3 działki. 6. ul. Zwoleńska – 45 działek Część 3 Wykonanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne według stanu na dzień 31.12.1998 r. wraz z dokumentacją formalno – prawną dla nieruchomości stanowiących część ulicy: Dzielnica Rembertów, Praga Północ, Praga Południe 1. ul. Czwartaków - 25 działek 2. ul. Paderewskiego - 20 działek 3. ul. Cyrulików - 2 działki 4. ul. Chełmżyńska - 44 działki Część 4 Wykonanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne według stanu na dzień 31.12.1998 r. wraz z dokumentacją formalno – prawną dla nieruchomości stanowiących część ulicy: Dzielnica Ursus, Włochy, Wola, Bemowo, Ochota, Śródmieście, Ursynów 1. ul. Sosnkowskiego - 4 działek. 2. ul. Ryżowa - 8 działek. 3. ul. Powstańców Śląskich - 2 działki. 4. ul. Połczyńska - 5 działek. 5. ul. Człuchowska - 1 działka. 6. ul. Białobrzeska - 2 działki. 7. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. – 1 działka 8. ul. Karczunkowska – 24 działki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną