WYKONANIE USŁUGI PN. „PRZEPROWADZENIE BADANIA PILOTAŻOWEGO W CELU WYZNACZENIA PARAMENTÓW ZGENERALIZOWANEGO KOSZTU PODRÓŻY”

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Plac Europejski
 • Telefon/fax: tel. 22 262 06 28 , fax. 22 262 05 01
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
  Plac Europejski 2
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 262 06 28, fax. 22 262 05 01
  REGON: 14100714500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cupt.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE USŁUGI PN. „PRZEPROWADZENIE BADANIA PILOTAŻOWEGO W CELU WYZNACZENIA PARAMENTÓW ZGENERALIZOWANEGO KOSZTU PODRÓŻY”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Głównym zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie badania w celu dostarczenia wiedzy na temat sposobów podejmowania decyzji związanych z realizowaniem podróży przez mieszkańców Polski. Efektem końcowym badania będzie ocena preferencji wyboru środka transportu i wariantu realizacji różnych typów podróży przez mieszkańców kraju. Oczekuje się określenia czynników decyzyjnych, ich ważności oraz wyjaśnienia warunków i sytuacji, od których zależą wagi poszczególnych czynników. Wyniki badania mają być podstawą do opracowania funkcji kosztu uogólnionego zaimplementowanego w Zintegrowanym Modelu Ruchu. Oczekuje się, że przeprowadzone badania dostarczą informacji umożliwiających trafne zbudowanie funkcji modelu oraz wyznaczenie współczynników i parametrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną