Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Budowa boiska szkolnego, wielofunkcyjnego, na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-896 Warszawa, ul. Ogrodowa
 • Telefon/fax: tel. 22 620 50 51 , fax. 22 620 45 80
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 620 50 51, fax. 22 620 45 80
  REGON: 67871300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ogrodowa.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Budowa boiska szkolnego, wielofunkcyjnego, na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska szkolnego, wielofunkcyjnego, na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną