Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kortów squasha w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4, w formule zaprojektuj i wykonaj.

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-511 Warszawa, ul. Merliniego
 • Telefon/fax: tel. 22 854 01 30 wew. 0140 , fax. 22 854 01 40
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park
  ul. Merliniego 4
  02-511 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 854 01 30 wew. 0140, fax. 22 854 01 40
  REGON: 12484394000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodnypark.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kortów squasha w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4, w formule zaprojektuj i wykonaj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kortów squasha w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4 w formule zaprojektuj i wykonaj. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną