Wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych oraz II i III piętra, remontu klatki schodowej w budynku nr 10 w Siedlcach przy ul. Wałowej 1

Stołeczny Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Telefon/fax: tel. +48261846770 , fax. +48261846704
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
  Al. Jerozolimskie 97
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261846770, fax. +48261846704
  REGON: 01305805000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szi.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych oraz II i III piętra, remontu klatki schodowej w budynku nr 10 w Siedlcach przy ul. Wałowej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przewiduje się wykonanie następujących rodzajów prac: Demontaż ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłami; Montaż nowych ościeżnic drzwiowych; Montaż sufitów podwieszanych; Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi; Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach; Wykonanie tynku dwuwarstwowego mozaikowego (marmolit); Montaż nowych okien; Licowanie płytkami ceramicznymi ścian i podłóg; Wykładzina PCV na spocznikach klatki schodowej typu TARGET; Okładzina schodów (stopni) z wykładziny PCV typu TARGET; Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych oraz III i II piętra; Demontaż osprzętu elektrycznego; Montaż nowego osprzętu elektrycznego; Montaż oświetlenia ewakuacyjnego; Wymiana rozdzielni prądu w piwnicy; Montaż witryny z drzwiami w części piwnicznej oddzielającej magazyny PPW; Zamontowanie listew antypoślizgowych na stopniach;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną