WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU TERENOWEGO KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA W CZĘSTOCHOWIE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 12 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-207 Warszawa, Karolkowa
 • Telefon/fax: tel. (32) 218-07-00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 12
  Karolkowa 30
  01-207 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (32) 218-07-00, , fax. -
  REGON: 36784953800098
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU TERENOWEGO KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA W CZĘSTOCHOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu obejmuje m.in zaprojektowanie i wykonanie remontu dwunastu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Częstochowie. Szczegółowy zakres obowiązków został określony w załącznikach nr 1a, 1b,1c,1d do SIWZ na stronie BIP Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną