Wykonanie przeglądu rocznego - serwisowego zestawów ratownictwa technicznego Holmatro, Lukas, kombinezonów gazoszczelnych oraz sprężarki do ładowania butli powietrznych z silnikiem elektrycznym

Stołeczny Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Telefon/fax: tel. +48261846770 , fax. +48261846704
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
  Al. Jerozolimskie 97
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261846770, fax. +48261846704
  REGON: 01305805000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szi.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przeglądu rocznego - serwisowego zestawów ratownictwa technicznego Holmatro, Lukas, kombinezonów gazoszczelnych oraz sprężarki do ładowania butli powietrznych z silnikiem elektrycznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu rocznego – serwisowego zestawów ratownictwa technicznego Holmatro, Lukas, kombinezonów gazoszczelnych oraz sprężarki do ładowania butli powietrznych z silnikiem elektrycznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. czynności serwisowych sprzętu pożarniczego zawarty został w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz w Formularzach cenowych (Załącznik nr 5.1 do SIWZ, Załącznik nr 5.2 do SIWZ, Załącznik nr 5.3 do SIWZ, Załącznik nr 5.4 do SIWZ, Załącznik nr 5.5 do SIWZ, Załącznik nr 5.6 do SIWZ) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Pakiet 1 Ubranie gazoszczelne Drager szt. 12, Pakiet 2 Ubranie gazoszczelne Trelchem szt. 6, Pakiet 3 Sprężarka do ładowania butli napęd elektryczny MSA szt. 2, Pakiet 4 Zestaw ratownictwa technicznego Holmatro szt. 14, Poduszki podnoszące szt. 60, Aparaty powietrzne Sabre Centurion szt. 3, Pakiet 5 Zestaw ratownictwa technicznego Lukas szt. 1, Pakiet 6 Sprężarka MCH 13/16/ET Coltri do ładowania butli napęd elektryczny szt. 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50610000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną