Wykonanie przebudowy dachu wraz z renowacją elewacji w budynku Inspektoratu ZUS w Otwocku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-829 Warszawa, Podskarbińska
 • Telefon/fax: tel. 22 590 28 13, , fax. 22 590 21 07
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie
  Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 590 28 13, , fax. 22 590 21 07
  REGON: 17756000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy dachu wraz z renowacją elewacji w budynku Inspektoratu ZUS w Otwocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dachu wraz z renowacją elewacji w budynku Inspektoratu ZUS w Otwocku przy ul Poniatowskiego 17.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną