Wykonanie prac projektowych w ośrodkach wypoczynkowych Politechniki Warszawskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) przebudowy drogi pożarowej do budynku wielofunkcyjnego „B” w Ośrodku Wypoczynkowym PW w Sarbinowie przy ul. Nadmorskiej 15.

Politechnika Warszawska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki
 • Telefon/fax: tel. +48222345927, , fax. +48226286075
 • Data zamieszczenia: 2019-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska
  Pl. Politechniki 1
  00-661 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48222345927, , fax. +48226286075
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac projektowych w ośrodkach wypoczynkowych Politechniki Warszawskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) przebudowy drogi pożarowej do budynku wielofunkcyjnego „B” w Ośrodku Wypoczynkowym PW w Sarbinowie przy ul. Nadmorskiej 15.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie prac projektowych w ośrodkach wypoczynkowych Politechniki Warszawskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) przebudowy drogi pożarowej do budynku wielofunkcyjnego „B” w Ośrodku Wypoczynkowym PW w Sarbinowie przy ul. Nadmorskiej 15.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną