Wykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkiej Kampanii "Porozumienie dla trzeźwości"

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-002 Warszawa, Nowogrodzka
 • Telefon/fax: tel. 226 224 232, , fax. 226 224 732
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  Nowogrodzka 62 a
  02-002 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 224 232, , fax. 226 224 732
  REGON: 16122452000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcps.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkiej Kampanii "Porozumienie dla trzeźwości"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia składa się pięciu części. 1)Przedmiotem zamówienia części 1 jest wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro zestawów herbat ziołowych oraz woreczków zapachowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: Zadanie I: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro zestawów herbat ziołowych składających się z trzech rodzajów ziół w łącznej liczbie 1000 sztuk. Zadanie II: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro lnianych woreczków zapachowych wypełnionych ziołami w łącznej liczbie 1000 sztuk. 2)Przedmiotem zamówienia części 2 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro mydełek glicerynowych oraz świec z wosku pszczelego. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: Zadanie I: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro trzech rodzajów mydełek glicerynowych w łącznej liczbie 1000 sztuk. Zadanie II: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro świec z wosku pszczelego w łącznej liczbie 1000 sztuk. 3)Przedmiotem zamówienia części 3 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro poduszek podróżnych typu „rogal” oraz małych poduszek. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: Zadanie I: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro poduszek podróżnych typu „rogal” w łącznej liczbie 1000 sztuk. Zadanie II: wykonanie dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro małych poduszek w łącznej liczbie 1000 sztuk. 4)Przedmiotem zamówienia części 4 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro kubków ceramicznych zapakowanych pojedynczo w białe tekturowe pudełka w łącznej liczbie 1000 sztuk. 5)Przedmiotem zamówienia części 5 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro maskotek w kształcie misia w łącznej liczbie 1000 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną