wykonanie kompleksowej usługi diagnostycznej i przeglądu układów klimatyzacji w budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie – część II z prawem opcji

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-898 Warszawa, aleja Solidarności
 • Telefon/fax: tel. 22 440 60 00 , fax. 224 407 179
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  aleja Solidarności 127
  00-898 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 440 60 00, fax. 224 407 179
  REGON: 14003987000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.warszawapraga.so.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie kompleksowej usługi diagnostycznej i przeglądu układów klimatyzacji w budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie – część II z prawem opcji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętym postępowaniem jest wykonanie kompleksowej usługi diagnostycznej i przeglądu układów klimatyzacji w budynku przy ul. Poligonowej 3 Warszawie – część II z prawem opcji, będącego w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną