Wykonanie kompleksowego, wielobranżowego przygotowania dokumentacyjnego - opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (bhp i ppoż.) i decyzji administracyjnych (w tym m.in. decyzji urzędowych, opinii i pozwoleń), oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Remont budynku nr 25 w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie przy ul. Wojska Polskiego 57 – Sprawa 42/2019

Stołeczny Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Telefon/fax: tel. +48261846770 , fax. +48261846704
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
  Al. Jerozolimskie 97
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261846770, fax. +48261846704
  REGON: 01305805000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szi.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowego, wielobranżowego przygotowania dokumentacyjnego - opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (bhp i ppoż.) i decyzji administracyjnych (w tym m.in. decyzji urzędowych, opinii i pozwoleń), oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Remont budynku nr 25 w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie przy ul. Wojska Polskiego 57 – Sprawa 42/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Etap I – wykonanie projektu budowlanego wraz z audytem energetycznym uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwolenia na budowę i decyzji administracyjnych, umożliwiających realizację robót. 2) Etap II – wykonanie projektu wykonawczego oraz pozostałych opracowań, umożliwiających realizację robót. 3) Etap III – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną