Wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Przebudowa piwnic budynku nr 58 na potrzeby PPW w kompleksie wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie - Sprawa 38/2019

Stołeczny Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Telefon/fax: tel. +48261846770 , fax. +48261846704
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
  Al. Jerozolimskie 97
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261846770, fax. +48261846704
  REGON: 01305805000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szi.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Przebudowa piwnic budynku nr 58 na potrzeby PPW w kompleksie wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie - Sprawa 38/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Przebudowa piwnic budynku nr 58 na potrzeby PPW w kompleksie wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie. Etap I - wykonanie Projektu Budowlanego Etap II - wykonanie Projektu Wykonawczego z pozostałymi opracowaniami Etap III - pełnienie nadzoru autorskiego – od czasu rozpoczęcia do zakończenia robót budowlanych (wstępnie planuje się około 30 nadzorów autorskich). Inwestycja obejmuje m.in.: - Przebudowę piwnicy w budynku nr 58 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów dla tego typu obiektów, - Wydzielenie pożarowe klatki schodowej oraz wykonanie instalacji oddymiania, - Wykonanie izolacji całego budynku wraz z odwodnieniem ok 320 mb, - Osuszenie i odgrzybienie pomieszczeń, - Wykonanie instalacji elektrycznych, - Wykonanie instalacji teletechnicznych, - Wykonanie instalacji sanitarnych, - Wykonie przełączy mediów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną