Wykonanie i dostawa znaczków typu 'Pins"

Muzeum Powstania Warszawskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. 225 397 950 , fax. 225 397 924
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Powstania Warszawskiego
  ul. Grzybowska 79
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 397 950, fax. 225 397 924
  REGON: 15760222000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1944.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa znaczków typu 'Pins"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą znaczków typu PINS w kształcie Polski Walczącej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną