Wykonanie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-926 Warszawa, Wspólna
 • Telefon/fax: tel. 22 273 71 50, , fax. 22 273 89 22
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 273 71 50, , fax. 22 273 89 22
  REGON: 14031558300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: miir.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 2019
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342310-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną