świadczenie usług w zakresie ochrony Izby Przyjęć wraz z terenem przyległym

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-189 Warszawa, Inflancka
 • Telefon/fax: tel. 22 697 31 10, , fax. 22 697 31 11
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
  Inflancka 6
  00-189 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 697 31 10, , fax. 22 697 31 11
  REGON: 13003050000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipzp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług w zakresie ochrony Izby Przyjęć wraz z terenem przyległym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona Szpitala z całodobowym nadzorem i kontrolą terenu Szpitala obejmującego Izbę przyjęć, teren przed wejściem do Izby Przyjęć, wjazd dla karetek do Izby Przyjęć, wjazd na parking wewnętrzny Szpitala oraz terenem parkingu wewnętrznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną