Świadczenie usług transportu pacjentów dializowanych do Ambulatoryjnej Stacji Dializ Szpitala oraz transportu medycznego podstawowego pacjentów na rzecz Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-401 Warszawa, Al. Solidarności
 • Telefon/fax: tel. 22 555 11 54 , fax. 22 619 69 43
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Solidarności 67
  03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 555 11 54, fax. 22 619 69 43
  REGON: 01229882300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpraski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportu pacjentów dializowanych do Ambulatoryjnej Stacji Dializ Szpitala oraz transportu medycznego podstawowego pacjentów na rzecz Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na 2 części: 1. Przewóz osób w ramach transportu medycznego – podstawowy (P) 2. Przewóz osób do Stacji Dializ pojazdami dopuszczonymi do przewozu osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w następujących załącznikach do SIWZ: Załączniku nr 2 SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy), stanowiące integralną część Załącznika nr 1 do SIWZ, Załączniku nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz Załączniku nr 7a, 7b (umowa – wzór).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną