Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i faksowych) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, w budynkach przy ul. Młynarskiej 16, ul. Ciołka 10a (III. i IV. piętro) i ul. Leszno 21 (Wydział FGŚP), oraz podległych Filiach WUP w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-205 Warszawa, ul. Młynarska
 • Telefon/fax: tel. 022 5784400 centrala, 5784489 , fax. 225 784 418
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
  ul. Młynarska 16
  01-205 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5784400 centrala, 5784489, fax. 225 784 418
  REGON: 16362050000190
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wupwarszawa.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i faksowych) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, w budynkach przy ul. Młynarskiej 16, ul. Ciołka 10a (III. i IV. piętro) i ul. Leszno 21 (Wydział FGŚP), oraz podległych Filiach WUP w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i faksowych) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, w budynkach przy ul. Młynarskiej 16, ul. Ciołka 10a (III. i IV. piętro) i ul. Leszno 21 (Wydział FGŚP), oraz podległych Filiach WUP w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach, polegających w szczególności na zapewnieniu: - stałego dostępu kablowego w postaci cyfrowych łączy ISDN, - stałego dostępu kablowego dla łączy analogowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną