„ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY z podziałem na części”:

Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m. st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-111 Warszawa, Grochowska
 • Telefon/fax: tel. 22 877 45 96 , fax. 22 837 33 40
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m. st. Warszawy
  Grochowska 171 B
  04-111 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 877 45 96, fax. 22 837 33 40
  REGON: 16210477000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: warszawa.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY z podziałem na części”:
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy z podziałem na części”. Świadczenie usługi całodobowego dozoru i zabezpieczenia mienia znajdującego się: a) Część I - na nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 171B – siedziba Urzędu Pracy m. st. Warszawy. Siedzibę stanowi: ogrodzony, zamknięty teren o powierzchni 1 773 m2, na którym zlokalizowane są 2 budynki oraz posesja wokół budynku. Budynek stary o powierzchni 908 m2 i nowy o powierzchni 450 m2 są połączone ze sobą i składają się z niskiego parteru, parteru, I piętra i piwnicy – zwany obiektem A. b) Część II - lokalu użytkowego znajdującego się w Warszawie przy ul. Młynarskiej 37A. Lokal użytkowy stanowi własność miasta st. Warszawy w budynku wielolokalowym. Ww. lokal znajduje się na działce ewidencyjnej 105, jest usytuowany na parterze, od frontu, z wejściem z ulicy, o łącznej powierzchni ok 468 m2, na którą składa się parter i antresola – zwany obiektem B. Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym: - Część I - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy – stanowiącej Załącznik nr 5 do ogłoszenia. - Część II - Załącznik nr 1a do Ogłoszenia. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy – stanowiącej Załącznik nr 5 do ogłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną