Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem dla Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie.

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów
 • Telefon/fax: tel. 22 51 52 743 , fax. 22 51 52 789
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
  ul. Grenadierów
  04-073 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 51 52 743, fax. 22 51 52 789
  REGON: 21539890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grochowski.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem dla Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dla potrzeb Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka w Warszawie. Zakres usługi obejmuje: - odbiór brudnej bielizny (bielizna płaska szpitalna, bielizna operacyjna, bielizna operacyjna wykonana z materiałów barierowych, odzież fasonowa, myjki, ściereczki, pokrowce na materace, materace, poduszki, koce, kołdry, ręczniki, nakładki na mopy, zasłony, firany, obrusy, worki płócienne, pasy bezpieczeństwa); - pranie bielizny z dezynfekcją chemiczno-termiczną; - prasowanie i maglowanie bielizny; - pakowanie czystej bielizny; - oznakowanie przekazywanej do prania bielizny w sposób odpowiedni dla Zamawiającego; - doręczanie do Zamawiającego własnym transportem upranej bielizny i odzieży wraz z wniesieniem jej do Magazynu Czystej Bielizny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną