USŁUGI RATOWNICTWA WODNEGO W 2020 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-393 Warszawa, Siennicka
 • Telefon/fax: tel. 22 870 13 27, , fax. 226 738 250
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
  Siennicka 40
  04-393 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 870 13 27, , fax. 226 738 250
  REGON: 16096649900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI RATOWNICTWA WODNEGO W 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi ratownictwa wodnego na potrzeby krytej pływalni Szuwarek przy ul. Kw. Głównej 13 w Warszawie i krytej pływalni Wodnik przy ul. Abrahama 10 w Warszawie .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną