Usługa wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kserowania, skanowania

Akademia Sztuki Wojennej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Sztuki Wojennej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela
 • Telefon/fax: tel. 261814085, , fax. 261813217
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuki Wojennej
  al. Gen. A. Chruściela 103
  00-910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261814085, , fax. 261813217
  REGON: 01157424400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.akademia.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kserowania, skanowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1) wynajem na okres 24 miesięcy od podpisania umowy 10 szt. urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 - kolor; 2) montaż oraz uruchomienie urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w ciągu 14 dni od podpisania umowy. 3) zapewnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiana tak aby zapewnić ciągłość pracy urządzenia (oprócz papieru) przez cały okres wynajmu; 4) możliwość zgłaszania potrzeb dotyczących materiałów eksploatacyjnych poza systemem automatycznego zamawiania, poprzez mail; 5) przekazanie pełnych praw administracyjnych do urządzeń wskazanym pracownikom; 6) szkolenie z administrowania urządzeniami dla wskazanych pracowników; 7) demontaż urządzeń po okresie trwania umowy; 8) możliwość zmiany lokalizacji urządzenia przez wskazanych przez Zamawiającego pracowników po powiadomieniu mailowym Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42962000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną