Usługa wydrukowania i oprawy wraz z dostawą teczek na dokumentację medyczną oraz teczek na akta, w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska
 • Telefon/fax: tel. 228 103 006 , fax. 228 104 688
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 103 006, fax. 228 104 688
  REGON: 12513262000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krus.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wydrukowania i oprawy wraz z dostawą teczek na dokumentację medyczną oraz teczek na akta, w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na usługę wydrukowania i oprawy teczek na dokumentację medyczną oraz teczek na akta wraz z dostawą do Oddziałów Regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z podziałem na zadania w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 78800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną