Usługa transportu, konfekcjonowania, magazynowania i doręczania przesyłek z publikacjami IPN

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-675 Warszawa, Wołoska
 • Telefon/fax: tel. 225 818 803 , fax. 225 818 814
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Wołoska 7
  02-675 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 818 803, fax. 225 818 814
  REGON: 16365090000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipn.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: organ władzy publicznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu, konfekcjonowania, magazynowania i doręczania przesyłek z publikacjami IPN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu, konfekcjonowania, magazynowania i doręczania przesyłek z publikacjami IPN (w szczególności czasopism, broszur, folderów i innych wydawnictw naukowych i edukacyjnych). Zamówienie obejmuje kompleksowe usługi odbioru z magazynu, pakowania publikacji, sporządzania i naklejania etykiet adresowych oraz dostarczania do adresata masowych wysyłek publikacji IPN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79571000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną