usługa: konserwacji urządzeń dźwigowych w obiektach Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 i 9 oraz przy ul. Wawelskiej 15 i 15B

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska
 • Telefon/fax: tel. 22 570 94 63 , fax. 22 570 94 63
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. Wawelska
  02-034 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 570 94 63, fax. 22 570 94 63
  REGON: 28836600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa: konserwacji urządzeń dźwigowych w obiektach Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 i 9 oraz przy ul. Wawelskiej 15 i 15B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania sprawności stanu technicznego obejmującego prace konserwacyjne, naprawy, przeglądy urządzeń dźwigowych w obiektach Centrum Onkologii – Instytutu przy ul. W.K. Roentgena 5 i 9 oraz przy ul. Wawelskiej 15 i 15B w Warszawie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50750000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną