usługa cateringową podczas konferencji oraz szkoleń w ramach projektu „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 03-728 Warszawa, Targowa
 • Telefon/fax: tel. 126 342 953, , fax. 126 339 405
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozwoju Miast i Regionów
  Targowa 45
  03-728 Warszawa, woj. małopolskie
  tel. 126 342 953, , fax. 126 339 405
  REGON: 35658293400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://irmir.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa cateringową podczas konferencji oraz szkoleń w ramach projektu „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej - lunche oraz 2 przerwy kawowe, oraz kawa powitalna, dla uczestników dwóch 1-dniowych konferencji -otwierającej i zamykającej projekt oraz uczestników 12 szkoleń 2-dniowych odbywających się w Warszawie, w ramach projektu „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”. Zaplanowano 2 konferencje 1-dniowe oraz 12 edycji 2-dniowych szkoleń w Warszawie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną