Usługa polegająca na rekrutacji respondentów do badań jakościowych wraz z wynajmem sal fokusowych

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Badań Edukacyjnych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-180 Warszawa, ul. Górczewska
 • Telefon/fax: tel. 22 241 71 00 , fax. 22 241 71 11
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Badań Edukacyjnych
  ul. Górczewska 8
  01-180 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 241 71 00, fax. 22 241 71 11
  REGON: 17823500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na rekrutacji respondentów do badań jakościowych wraz z wynajmem sal fokusowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie maksymalnie 190 rekrutacji (a minimalnie 100) w okresie od czerwca 2019 roku do października 2020 roku na potrzeby realizacji 6 badań jakościowych. Większość rekrutacji będzie mogła odbyć się telefonicznie. Respondentami będą przedstawiciele instytucji/firm wstępnie wskazanych przez Zamawiającego. Zdecydowaną większość respondentów należy zrekrutować do udziału w wywiadach indywidualnych (IDI), które będą odbywać się w miejscu pracy respondenta. Wywiady planowane są w kilkunastu lokalizacjach w Polsce (w większości miasta wojewódzkie). Większość wywiadów będzie odbywała się w godzinach od 8.00 do 17.00 w dni robocze i będzie nagrywana na dyktafon przez moderatora Zamawiającego. W ramach projektu przewidziane są też rekrutacje klientów indywidualnych (do tych respondentów Wykonawca musi dotrzeć bez wskazań Zamawiającego w oparciu o własne kontakty/sieć rekruterów). Rekrutacje zostały podzielone na kategorie, zgodne z powyższymi założeniami. Badania jakościowe zostaną przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach realizacji projektu systemowego "Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79315000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną