Ubezpieczenie mienia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-097 Warszawa, Banacha
 • Telefon/fax: tel. +48225991701, , fax. +48225991714
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Banacha 1a
  02-097 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48225991701, , fax. +48225991714
  REGON: 00028897500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie w następującym zakresie: (a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV 66515400-7, CPV 66515000-3). Pełen zakres zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66515400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną