"System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”

Centrum Badań Kosmicznych PAN ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-716 Warszawa, ul. Bartycka
 • Telefon/fax: tel. 022 840 37 66 , fax. 022 840 31 31
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Badań Kosmicznych PAN
  ul. Bartycka
  00-716 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 840 37 66, fax. 022 840 31 31
  REGON: 67548800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cbk.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut naukowo-badawczy PAN z osobowością prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia dostawa Oprogramowania do realizacji zadań w ramach projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi) finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zamówieniu podlega: − 1 szt. Oprogramowanie do nagrywania sekwencji z pulpitu monitora ekranowego, − 1 szt. Pakietu oprogramowania do edycji danych wizualnych, − 1 szt. Pakietu oprogramowania do edycji plików multimedialnych, − 1 szt. Licencji oprogramowania do tworzenia i edytowania plików PDF. − 22 szt. Pakiet oprogramowania biurowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną