Świadczenie wybranych usług w ramach organizacji dwóch wizyt studyjnych jedna w Czechach i jedna w Chorwacji, dla maksymalnie 25 osób/wizytę. Wizyta w Czechach będzie miała miejsce w Mathilda Guide Dogs www.mathilda.cz, zaś w Chorwacji w The Rehabilitation Centre Silver www.czrs.hr.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 225 055 494 , fax. 225 055 275
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
  al. Jana Pawła II 13
  00-828 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 055 494, fax. 225 055 275
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pfron.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundusz celowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie wybranych usług w ramach organizacji dwóch wizyt studyjnych jedna w Czechach i jedna w Chorwacji, dla maksymalnie 25 osób/wizytę. Wizyta w Czechach będzie miała miejsce w Mathilda Guide Dogs www.mathilda.cz, zaś w Chorwacji w The Rehabilitation Centre Silver www.czrs.hr.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wybranych usług w ramach organizacji dwóch wizyt studyjnych jedna w Czechach i jedna w Chorwacji, dla maksymalnie 25 osób/wizytę. Wizyta w Czechach będzie miała miejsce w Mathilda Guide Dogs www.mathilda.cz, zaś w Chorwacji w The Rehabilitation Centre Silver www.czrs.hr. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną